Toplu Teminat Mektuplarının Yükümlülerce Sorgulanabilmesi hk.

Sirküler Tarih/No:08.02.2022/100
Sayı :182-563

 

İstanbul,08.02.2022
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine sunulan toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen düzenleme yapıldığı ve 01.02.2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alındığı ifade edilmektedir.

Söz konusu düzenleme ile Ticaret Bakanlığı web sayfasındaki "e-İşlemler” bölümünde yer alan GET-APP uygulamasının "Detaylı Beyan” modülü altındaki "Toplu Teminat Sorgulama” menüsü üzerinden, Doğrudan Temsil Yetkisine sahip kullanıcılar tarafından kendi ad/unvanlarına tanzimli toplu teminat mektuplarının, Dolaylı Temsil Yetkisine sahip kullanıcılar tarafından ise kendileri ile temsile yetkili oldukları firma/şahıslar adına tanzimli toplu teminat mektuplarının, tutar ve bakiye bilgilerinin teminat numarası bazında sorgulanabildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat Ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi