Gemi ve Yat Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği bünyesinde Gemi ve Yat sektörü paydaşlarına yönelik olarak yapılan çalışmalardan biri olan “Gemi ve Yat Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” 15 Şubat 2017 tarihinde “2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ticaret Bakanlığı onayını almış ve çalışmalarına başlamıştır.
Türkiye Tanıtım Grubu Projesi (TTG)
Türkiye Tanıtım Grubu, (TTG) 2018 yılında T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kuruldu. Türkiye'nin İhracatçı Sektörlerini dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak vizyonu ile faaliyet gösteren TTG, Türkiye'nin ihracat gücünü anlatmayı, Türk Ürün ve Servislerini dünya çapında bilinirliğini artırmayı ve “Made in Türkiye” algısını yükseltmeyi hedefler. Bu hedef çerçevesinde, TTG global entegre iletişim ve tanıtım kampanyaları (kitlesel ve odaklı mecralarda reklamlar, iletişim projeleri, kapsamlı PR faaliyetleri, etkinlikler vb.) kurgular ve yönetir. TİM koordinasyonunda her bir sektörün kendi TTG projesini yürüttüğü bu markalaşma ve Türkiye algısını yükseltme çalışmasında Gemi Yat ve Hizmetleri Birliği de projeleri ile yer alıyor.