İştigal Konuları

89.06.10'da tanımlı olan Savaş Gemileri dışında kalan 89. fasıla ait tüm gemiler ve suda yüzen taşıtlar Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği iştigal sahasındadır.

89. fasılda kalan yüzen taşıtların yanı sıra 73, 84, 85 ve 90. fasıllarda yer almakta olan bazı gemi ve yat yan sanayi ürünleri (çapa, ırgat, bucurgat, telsiz gibi) sektör iştigal sahasında yer almaktadır.

 

GEMİLER VE SUDA YÜZEN TAŞITLAR 

  1. Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar, insan ve yük taşımaya mahsus benzeri gemiler, sarnıçlı gemiler (tankerler), frigorifik gemiler,
  2. Balıkçı gemileri, balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer gemiler,
  3. Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri, kürekli kayıklar, kanolar, motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)
  4. Römorkörler ve itici gemiler,
  5. Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine sefer hizmetleri ikinci derece olan diğer gemiler, yüzer havuzlar, yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları,
  6. Diğer gemiler (savaş gemileri dışında kalan)
  7. Diğer yüzer araçlar (sallar, tanklar, coffer - damlar, yükleme, boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi)
  8. Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar.
  9. Yan sanayi ürünleri 

 

Sektör iştigal sahasına giren ürünlerin tüm listesi aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile sıralanmaktadır.

GTİP

GTİP Tanımları

731600000011

DEMİR VEYA ÇELİKTEN ÇAPALAR

731600000013

DEMİR VEYA ÇELİKTEN ÇAPA VE FİLİKA DEMİR AKSAMI

840721990000001

KIVILCIM ATEŞLEMELİ DIŞTAN TAKMA DENİZ MOTORLARI; GÜÇ> 30 KW(SİVİL KULLANIM İÇİN)

840810490000

KULLANILMAMIŞ DİĞER DENİZ TAŞITLARI NIN DİZ.MOTORU- 100 KW

840810810000001

KULLANILMAMIŞ  DENİZ TAŞ.. RÖMORK.. SAVAŞ GEMİ. DİZ. MOT.. 1000 KW

840810890000

KULLANILMAMIŞ DİĞER DENİZ TAŞITLARI NIN DİZ.MOTORU-  1000 KW

840810910000001

KULLANILMAMIŞ  DENİZ TAŞ.. RÖMORKÖR. SAVAŞ GEMİ. DİZ.MOTORU - GÜÇ> 5000 KW(SİVİL KULLANIM İÇİN)

840810990000

KULLANILMAMIŞ DİĞER DENİZ TAŞITLARI NIN DİZ. MOTORU-GÜÇ>  5000 KW

842531000011

GEMİLERDE KULLANILAN BUCURGATLAR VE IRGATLAR

842539000090

GEMİLERDE KULANILAN ELEKTRİK MOTORLU BUCURGATLAR VE IRGATLAR

843110000000

PALANGA.BUCURGAT.IRGAT.KRİKO.VİNÇ VB.AKSAM VE PARÇALARI

848710100000

BRONZDAN  GEMİ PERVANELERİ VE BUNLARIN KANATLARI

848710900000

DİĞER MADDELERDEN GEMİ PERVANELERİ VE BUNLARIN KANATLARI

851769901011001

ALICISI BULUNAN VERİCİ DENİZ TELGRAF CİHAZLARI(SİVİL KULLANIM İÇİN)

851769909011001

ALICISI BULUNAN VERİCİ DENİZ TELSİZ TELEFON VERİCİ CİHAZLARI(SİVİL KULLANIM İÇİN)

851769909017001

ALICISI BULUNAN VERİCİ DENİZ UYDU CİHAZLARI(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890110100011

DENİZ GEZİNTİ GEMİLERİ (GROS TONİLATO =<18)

890110100019

DİĞER DENİZ GEZİNTİ GEMİLERİ (GROS TONİLATO =<18)

890110100021

DENİZ YOLCU VE GEZİNTİ GEMİLERİ (18

890110100022

FERİBOTLAR (18

890110100029

DİĞER DENİZ GEMİLERİ (18

890110100031

DENİZ YOLCU VE GEZİNTİ GEMİLERİ (300

890110100032

HER NEVİ FERİBOTLAR (300

890110100039

DİĞER DENİZ GEMİLERİ (300

890110100041

DENİZ YOLCU VE GEZİNTİ GEMİLERİ (GROS TONİLATO=>1000

890110100042

HER NEVİ FERİBOTLAR (GROS TONİLATO>1000)

890110100049

DİĞER DENİZ GEMİLERİ (GROS TONİLATO>1000)

890110900011

DİĞER YOLCU VE GEZİNTİ GEMİLERİ

890110900019

DİĞER FERİBOTLAR VE GEMİLER

890120100011

DENİZ TANKERLERİ (SARNIÇLI GEMİLER)(GROS TONİLATO=<18)

890120100012

DENİZ TANKERLERİ (SARNIÇLI GEMİLER)(18

890120100013

DENİZ TANKERLERİ (SARNIÇLI GEMİLER)(300

890120100014

DENİZ TANKERLERİ (SARNIÇLI GEMİLER)(GROS TONİLATO>1000)

890120900000

DİĞER DENİZ TANKERLERİ

890130100011

DENİZ FRİGORİFİK GEMİLER (GROS TONİLATO=<18)

890130100012

DENİZ FRİGORİFİK GEMİLER (18

890130100013

DENİZ FRİGORİFİK GEMİLER (300

890130100014

DENİZ FRİGORİFİK GEMİLER (GROS TONİLATO>1000)

890130900000

DİĞER DENİZ FRİGORİFİK GEMİLER

890190100011

İNSAN VE YÜK TAŞIYAN DENİZ GEMİLERİ (GROS TONİLATO=<18)

890190100012

İNSAN VE YÜK TAŞIYAN DENİZ GEMİLERİ (18

890190100013

İNSAN VE YÜK TAŞIYAN DENİZ GEMİLERİ (300

890190100014

İNSAN VE YÜK TAŞIYAN DENİZ GEMİLERİ (GROS TONİLATO>1000)

890190900000

İNSAN. YÜK TAŞIYAN MEKANİK İTME TERTİBATI BULUNMAYAN DİĞER GEMİLER

890200100000

DENİZDE SEYRETMEYE MAHSUS OLANLAR

890200900000

DİĞER BALIKÇI GEMİLERİ. FABRİKALI GEMİLER. BALIK İŞLEYEN GEMİLER VB.

890310100000001

ŞİŞİRİLEBİLİR OLAN YAT, DİĞER EĞLENCE VE SPOR TEKNESİ VB.(BİRİM AĞIRLIĞI <100KG)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890310900000001

ŞİŞİRİLEBİLİR OLAN YAT, DİĞER EĞLENCE VE SPOR TEKNESİ VB.(DİĞERLERİ)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890391100000

YELKENLİ TEKNELER-DENİZDE SEYRETMEYE MAHSUS OLANLAR

890391900000

YELKENLİ TEKNELER - DİĞERLER

890392100000001

DENİZ MOTOR BOTLARI (İÇTEN MOTORLU)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890392910000001

DENİZ MOTOR BOTLARI (İÇTEN MOTORLU) (UZUNLUK =<7, 5 M.)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890392990000001

DENİZ MOTOR BOTLARI (İÇTEN MOTORLU) (UZUNLUK >7, 5 M.)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890399100011

KÜREKLİ KAYIK VE KANOLAR-AĞIRLIĞI 100 KG.I GEÇME- YEN

890399100019

DENİZ MOTOR BOTLARI.DİĞERLERİ-AĞIRLIĞI 100KG.I GEÇMEYEN

890399910011

KÜREKLİ KAYIT VE KANOLAR-UZUNLUĞU 7.5 M.Yİ GEÇMEYE NLER

890399910019

DİĞER EĞLENCE. SPOR TEKNELERİ-UZUNLUĞU 7.5M.Yİ GEÇMEYENLER

890399990011

KÜREKLİ KAYIK VE KANOLAR-UZUNLUĞU 7.5 M.Yİ GEÇENLE R

890399990019

DİĞER EĞLENCE. SPOR TEKNELERİ-UZUNLUĞU 7.5M.Yİ GEÇENLER

890400100011

RÖMORKÖRLER (GROS TONİLATO=<18)

890400100012

RÖMORKÖRLER (18

890400100013

RÖMORKÖRLER (GROS TONİLATO>300)

890400910000

İTİCİ GEMİLER

890400990000

DİĞER İTİCİ GEMİLER

890510100000001

DENİZ TARAK GEMİLERİ(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890510900000001

DİĞER TARAK GEMİLERİ(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890520000000001

YÜZER/DALABİLEN SONDAJ VE ÜRETİM PLATFORMLARI(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890590100000001

FENER, YANGIN SÖNDÜRME GEMİLERİ, YÜZER VİNÇ VE HAVUZLAR(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890590900000001

DİĞER FENER, YANGIN SÖNDÜRME GEMİLERİ, YÜZER VİNÇ VE HAVUZLAR(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890690100000001

DENİZDE SEYRETMEYE MAHSUS KURTARMA GEMİLERİ(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890690910000001

DİĞER KURTARMA GEMİLERİ (BİRİM AĞIRLIĞI=<100 KG.)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890690990000001

DİĞER KURTARMA GEMİLERİ (BİRİM AĞIRLIĞI >100 KG.)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890710000000001

ŞİŞİRİLEBİLİR SALLAR(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890790000011001

METALDEN DİĞER YÜZER VASITALAR (TANK, KULE, ŞAMANDIRA VB.)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890790000016001

AHŞAP VE DİĞER MADDELERDEN YÜZER VASITALAR (TANK, KULE, ŞAMANDIRA VB.)(SİVİL KULLANIM İÇİN)

890800001000

SÖKÜLECEK GEMİLER VE SUDA İŞLEYEN DİĞER VASITALAR

890800002000

SUDA YÜZEN SÖKÜLECEK DİĞER ARAÇLAR

901480009011001

DENİZ VE NEHİR SEYAHATLERİ İÇİN ELEKTRONİK ALET VE CİHAZLAR(SİVİL KULLANIM İÇİN)

901490009900001

DİĞER SEYRÜSEFER ALET VE CİHAZLARIN AKSAM VE PARÇALARI(SİVİL KULLANIM İÇİN)