Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Hk.

Sirküler Tarih/No:23.05.2023/396
Sayı :59-2088
  İstanbul,23.05.2023
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda üye firmalarımızın küresel tedarik zincirlerine daha etkin ve rekabetçiliği daha yüksek bir tedarikçi olarak katılmalarını teminen ara mamul üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yöne olarak gerçekleştirdikleri harcamalar 5973 sayılı İhracat Desteklerine İlişkin Karar kapsamında Küresel Tedarik Zinciri Proje Desteği çerçevesinde desteklendiği, bu destek mekanizması, şirketlerimizin yeni küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarına veya halihazırda ihracat yaptıkları küresel firmalara yeni ürünler ihraç etmeleri yönündeki sürdürülebilir ihracatlarının artırılmasına yönelik olduğu ve firmalarımızın bu mahiyetteki ürün geliştirme, test analiz, doğrulama, kalite kontrol ve ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman, donanım alımı, yazılım alım ve güncellemeleri, eğitim, danışmanlık ve akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan sertifikasyon, test/analiz raporları ile ürün doğrulamaya ilişkin harcamaları 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 27.149.000 TL'ye kadar desteklenmekte olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu desteğe başvurabilecek firmalarımızın imalatçı olması, en az 1 yıl önce ihracat gerçekleştirmiş olması ve küresel firmaya yönelik alt sistem, komponent, ara malı üretecek bir şirket olması gerekmektedir. Firmalarımızın tedarikçisi olmayı planladığı küresel firmanın marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeği haiz olması veya uluslararası kabul gören listelerde yer alan firmalardan olması önem arz etmektedir.

KTZ Yetkinlik projesine başvuran firmalarımız mevcut üretim yetkinlikleri ve geliştirme potansiyeli, finansal performans, bilgi sistemleri yönetimi, organizasyon ve insan kaynakları yapıları bakımından incelenmektedir. KTZ Yetkinlik Projeleri şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçelendirme ve proje yönetim kapasitesi bakımlarından değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE A.Ş. arasında prefinansman ve teminata yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, Bakanlık tarafından destek başvurusu uygun görülen ihracatçılarımız Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunabilecek ve prefinansman protokolü kapsamında öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Protokol kapsamında Türk Eximbank tarafından prefinansman kredisi onaylanan ihracatçılarımıza, İGE A.Ş.'nin kefalet desteği sağlaması imkan dahilindedir. Böylece şirketlerimize proje kapsamındaki harcamalarına yönelik prefinansman desteği de sağlanması imkanı tesis edildiği hususları bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat Ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi