Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı Format Değişikliği

Sirküler Tarih/No:01.12.2021/773
Sayı : 863-3403

 

İstanbul,01.12.2021
 

 


GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi” (Detaylı Beyan) düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanının, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapıldığı belirtilerek BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verildiği ifade edilmektedir. Bu numaranın, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içerdiği belirtilmektedir.

Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağının değerlendirildiği ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilerek 4 Aralık Cumartesi günü 12.00-15.00 saatleri arasında ekli belgede örneklendirilen bir çalışma yapılmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi

 

Ek: Beyanname Numarası Formatı (1 sayfa)