Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Sac Temini

Sirküler Tarih/No:07.03.2022/151
Sayı :26-943

 

İstanbul,07.03.2022
 

 

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından Rusya Ukrayna krizi neticesinde sektörümüzün karşılaşması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri derlenerek Ticaret Bakanlığı'na arz edilmiştir. İhracatçı firmalarımızın anılan ülkelerden ithal etmekte olduğu gemi, yat inşasında kullanılmakta olan sacların temininde sorunlar yaşandığı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanlık Makamı arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin sektörümüzün ihtiyacını karşılamak için hazır durumda olduğu ve üretici firmalarımızın Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş satış departmanları ile temasa geçmeleri gerektiği hususu tarafımıza bildirilmiştir.

Üye firmalarımızın bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri Sektör Koordinasyon Şubesi