Birleşik Krallık- CE İşareti Uygulamaları Hk.

Sirküler Tarih/No:07.08.2023/557
Sayı : 625-3067
  İstanbul,07.08.2023
 

 

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; 1 Ağustos 2023 tarihli Birleşik Krallık (BK) İş ve Ticaret Biriminin duyurusunda,

- Bir örneği ekte yer alan sektörlerde CE İşareti kullanım sürelerinin süresiz olarak uzatıldığı,

- BK'ya anılan sektörlerde ihracat yapmak isteyen firmaların CE işaretinin yanı sıra, ürünlere ilişkin BK uygunluk işareti olan UKCA'yı da kullanabileceği,

- Süre uzatma işleminin, ürünlerin piyasaya arzı esnasında zaman kaybını ve maliyetleri azaltarak tüketici faydasının artırılmasının beklendiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


Ek: Ürün Grupları Listesi (1 sayfa)