GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ URGE PROJESİ DUYURU HK.

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Gemi ve Yat Sektörü UR-GE Projesi Hayata Geçiyor!

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı uhdesinde hazırlanan "Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi” kümelenmelerine katkı sağlamak üzere GYHİB tarafından Gemi ve Yat sektörüne ilişkin URGE Projesi gerçekleştirilecektir.

URGE projesi dahilinde gerçekleştirilecek yurtdışı pazarlama programı, alım heyeti, sanal yurtdışı pazarlama programı, fuar ziyareti, B2B organizasyonları, eğitim, danışmanlık ve ihtiyaç analizi faaliyeti masraflarının %75'i T.C. Ticaret Bakanlığınca karşılanacaktır.

Proje ile;

· Türk gemi ve yat sektörünün dünya ticaretindeki rekabetçi yapısını güçlendirerek ihracat performansının sürdürülebilirliğini sağlamak,

· İhracatta pazar çeşitliğini artırarak dünyanın her bir noktasındaki üretici ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri temin etmek,

·T.C. Ticaret Bakanlığı URGE projelerine katkıda bulunarak ülkemizin küresel ekonomideki konumunu güçlendirmek ve ihracatımızı daha da yüksek seviyelere çekmek amaçlanmaktadır.

PROJE KAPSAMI

1. İhtiyaç Analizi: Projeler kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi çalışması yapılarak rekabet gücü kazanmak için gerekenlerle ihracat yapabilecek pazarlar işin uzmanları tarafından tespit edilir. Küme yol haritası oluşturulur.

2. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konular çerçevesinde sektör özelinde teknik eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilir.

3. Pazarlama Faaliyetleri: Hedef pazarlara yönelik B2B ikili iş görüşmeleri, fuar ziyareti ve alım heyetleri, tedarikçiler ile temas vb. faaliyetleri gerçekleştirilir.

· Etkinlikler birebir gerçekleştirilebileceği gibi online platformlarda da gerçekleştirilebilir.

· Proje ve her bir alt faaliyet Bakanlık onayına tabidir.

PROJE SÜRESİ & DESTEK ORANI

Proje süresi en fazla 3 yıldır. Küme talebi ve Bakanlık görüşüne istinaden 2 yıl daha uzatılabilir.

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir, %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

· Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği sektöründe üretici/ihracatçı/marka olarak faaliyet göstermek,

· İstanbul İhracatçı Birlikleri üyesi olmak,

· En az limited şirketi statüsünde olmak (şahıs şirketleri yer alamaz),

· Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı olarak yer almamak.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

Projeye başvuru yapacak firmaların ekli "Katılımcı Şirket Talep Yazısı”nı ve "Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu”nu doldurarak 13 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar gemi@iib.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir.

***Müracaat etmiş olan firmalarımızın başvuruları alınmış olup yeniden gönderim yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

E-posta: gemi@iib.org.tr 
Tel: 0212 454 05 00
Adres: Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Dış Ticaret Kompleksi C Blok Yenibosna / Bahçelievler 34196 İSTANBUL

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Koordinasyon Şubesi

 

EKLER:

1. Katılımcı Şirket Talep Yazısı

2. Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu